Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Follo Lungeklinikk

Velkommen til Follo Lungeklinikk !

- og til lungeundersøkelser i lyse og moderne lokaler midt i Ski sentrum.

Follo Lungeklinikk er en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten, og lege Øyvor Mathisen Grotli, spesialist i indremedisin og lungesykdommer, har driftsavtale med Helse Sør-Øst om utredning og behandling av pasienter.

Lungeundersøkelsene hos oss er mye de samme som ved sykehusenes lungepoliklinikker, og vi har samarbeidsavtale med bl.a Ahus HF.

For å få time hos Follo Lungeklinikk må du ha henvisning. Du betaler den samme egenandelen som du ville gjort på sykehus. I tillegg kommer betaling for forbruksmateriell.

Vi tar imot pasienter fra 15 års alder.

Vi er opptatt av å drive en pålitelig og pasientsentrert praksis med god tigjengelighet, moderne utstyr og høy kvalitet.

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Sommerstengt 2024

8. juli 2024

Vi holder stengt fra 10. juli til og med 2. august.

 

Telefonen er åpen i vanlig åpningstid fra 1. august.