Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Om oss

Øyvor Mathisen Grotli er ny hjemmelsinnehaver etter at lungespesialist Wilhelmsen avviklet sin lungespesialistpraksis på Nesodden.

Hjemmelen ble av Helse Sør-Øst RHF besluttet utvidet og relokalisert til Nordre Follo, hvorfor vi nå i 2021 har etablert en helt ny lungespesialistpraksis midt i Ski sentrum. Follo Lungeklinikk har 3 motiverte, erfarne og faglig interesserte ansatte; 1 legespesialist og 2 sykepleiere.